งานบริการดูแลสวน – Maintenance

stone walkway thailand เรารับบริการงานดูแลสวนทุกประเภท ตั้งแต่ทำความสะอาดตัดแต่งสนามหญ้า ต้นไม้ กิ่งไม้ เก็บขนย้ายขยะจากการตัดแต่ง พรวนดิน ใส่ปุ๋ย การบำรุงรักษาสวนอยู่สม่ำเสมอจะทำให้ต้นไม้ใบหญ้ามีความชุ่มชื้นไม่แห้งตายเหมือนเป็นการคืนชีวิตให้กับสวนของท่านอยู่ตลอดเวลาสวนจะดูสวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยการประเมินแล้วสวนทั่วไปจะต้องการการดูแลและบำรุงรักษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

บริการดูแลสวนสวยของท่าน ด้วยพนักงาน ที่มีประสบการณ์ด้านงานดูแล ตกแต่งสวน
โดยมีขอบเขตงานดังนี้
1. ตัดหญ้าบริเวณสนามหญ้า   
2. ใส่ปุ๋ยในแปลงไม้ประดับ
3. พรวนดินบนแปลงไม้ประดับ
4. ตัดแต่งไม้ประดับ ต้นไม้ กิ่งไม้ ในบริเวณสวน
5. เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ 

SHOP FOR YOUR GARDEN

Let us help you to decorate your Thai garden. Browse some of our wonderful Thai garden features here.

Essentials

Essentials

Pebbles and Rock

Pebbles & Rock

Pavers

Pavers

Plants and Trees

Plants & Trees

Garden Art

Garden Art

Palm Gate